Mokyklos bendruomenės tikslas – AUGANTIS ŽMOGUS: besimokantis ieškoti, rasti, suvokiantis tautines ir žmogiškąsias vertybes
free pokerfree poker

VERTINIMO SISTEMA GATAUČIŲ M. KATILIŪTĖS MOKYKLOJE

• Pradinėse klasėse taikoma idiografinė vertinimo sistema.
• Kiekviena užduotis turi būti įvertinama.
• Vertinimas aptariamas žodžiu su mokiniais kiekvienos pamokos pabaigoje, su mokytojais ar klasės auklėtoju – per savaitę.
• Kontroliniai darbai turi būti ištaisyti ne vėliau kaip per 5 dienas.
• Kontroliniai, savarankiški, atsiskaitomieji darbai, testai ir individuali apklausa gali būti vertinami pažymiu.
• Jei atsiskaitomasis darbas praleistas ne dėl ligos (galioja tik gydytojo pažyma), mokinys privalo atsiskaityti per 2 savaites nuo grįžimo į mokyklą su mokytoju suderintu laiku.
• Mokinio aktyvumo ir pastangų vertinimo pamokoje sistemą nusistato pats mokytojas pagal dalyko specifiką. Sistema turi būti suderinta su mokiniais, visiems aiški ir suprantama.
• Pusmečių ir metiniai pažymiai vedami pagal elektroninio dienyno nurodomą vidurkį.
• Mokyklos vadovai apie mokymosi rezultatus žodžiu informuojami nuolat, raštu – 2 kartus per mokslo metus pasibaigus pusmečiams.
• Signalinį pusmetį mokytojai išveda likus 2 savaitėms iki pusmečio pabaigos. Apie pažymių vidurkius, žemesnius negu 4,0, tėvai informuojami raštu pasirašytinai.
• Tėvai, neturintys prieigos prie interneto, informuojami apie vaiko mokymąsi kas mėnesį pateikiant spausdintas ataskaitas (esant reikalui ir dažniau). Apibendrinti rezultatai tėvams skelbiami 2 kartus per mokslo metus pasibaigus pusmečiams.

Detaliau vertinimo sistema aprašyta ugdymo plane.

free pokerfree poker

Biudžetinė įstaiga Joniškio r.
Gataučių Marcės Katiliūtės mokykla
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre,
kodas: 190563565
Mokyklos g. 6, Gataučių k.,
84262, Joniškio r. sav.
tel./faks. (8 426) 47 782;
Valdymo struktūros schema

 sitemap email  rss  facebook  archive Neįgaliesiems
607197
Šiandien
Vakar
Šią savaitę
Praeitą savaitę
Šį mėnesį
Praeitą mėnesį
Iš viso
221
190
1048
604529
5663
8294
607197
Svetainę kūrė Laimonas Vingras 2010-12-22